Hydraulcylinder reparationer

Vi demonterar cylindern på plats hos er eller alternativt får den skickad till oss. Sedan sker en isärtagning och rentvättning.

Sedan sker en inventering på packningar samt delar. Vid skador på kolvstänger så kan vi tillverka nya i vår verkstad.

Då inventering är klar så tar vi och beställer delarna från våra leverantörer. Skulle kolvstången vara skadad så drar tillverkning av ny också igång.

När alla delar för kolven finns tillgängliga börjar sammansättningen igen. För att sedan provköras och levereras till kunden för åter montage. 

Translate »